IT

IT

IT to skrót od angielskich słów Information Technology. W praktyce oznacza to dziedzinę informatyki, którą stanowi tworzenie, przechowywanie, odczytywanie i modyfikowanie informacji – wszystkich danych, jakie jest w stanie wygenerować i odczytać komputer z odpowiednim oprogramowaniem.

IT jest dzisiaj równie rozbudowaną dziedziną, jak motoryzacja czy matematyka – technologia informacji jest po prostu dziedziną, która rozwinęła się na kanwie rozwoju technologicznego komputerów, a w ogólności półprzewodników. Technologia informacyjna, umiejętność jej obsługi jest dzisiaj także jedną z umiejętności, która jest niemal niezbędna na rynku pracy. Tak jak znajomość języków obcych, tak znajomość IT może przydać się niemal w każdym miejscu i na każdym stanowisku.

Dodaj komentarz